Anunt de participare – Servicii de consultanță

Nr. 417/03.08.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de consultanță în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation:...

Read More

Anunt participare – Servicii de monitorizare și suport IT

Nr. 419/03.08.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de monitorizare și suport IT în cadrul proiectului “Improving parenting and child...

Read More

Anunt de participare – Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS

Nr. 421/03.08.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului “Improving...

Read More

Anunt – Servicii de monitorizare și suport IT

Nr. 71/11.02.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de monitorizare și suport IT în cadrul proiectului “Improving parenting and child...

Read More

Anunt de participare – Servicii de management de proiect

Nr. 70/11.02.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de management de proiect în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation:...

Read More

Anunt – Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS

Nr. 66.1/10.02.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului “Improving...

Read More

Anunt atribuire – 168/26.03.2019

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT achizitie publica servicii: PACHET CAZARE SI MASA 3 ZILE PENTRU INSTRUIREA TEORETICA A EDUCATORILOR PARENTALI ASOCIAȚIA HOLTIS anunta atribuirea contractului de achizitie Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Cod CPV 55110000-4; 55300000-3, catre...

Read More

ANUNT DE COMPLETARE – CAIET DE SARCINI

Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616 În cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Partenerul 1, respectiv Asociația HoltIS face urmatoarea precizare: La achizitia avand ca obiect “Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a...

Read More

ANUNȚ DE PARTICIPARE -Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali – POCU106616 – S1

Nr. 133 /13.03.2019 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, conform Procedurii Proprii publicate pe site-ul Asociației HoltIS, www.holtis.ro, pentru...

Read More

Procedura proprie achizitii – Anexa 2

Prezentele norme au fost intocmite pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la Art. 7. alin. (1), lit. (d). Pentru consularea procedurii,...

Read More