Anunt atribuire – 168/26.03.2019

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT achizitie publica servicii: PACHET CAZARE SI MASA 3 ZILE PENTRU INSTRUIREA TEORETICA A EDUCATORILOR PARENTALI ASOCIAȚIA HOLTIS anunta atribuirea contractului de achizitie Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Cod CPV 55110000-4; 55300000-3, catre...

Read More

ANUNT DE COMPLETARE – CAIET DE SARCINI

Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616 În cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Partenerul 1, respectiv Asociația HoltIS face urmatoarea precizare: La achizitia avand ca obiect “Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a...

Read More

ANUNȚ DE PARTICIPARE -Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali – POCU106616 – S1

Nr. 133 /13.03.2019 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, conform Procedurii Proprii publicate pe site-ul Asociației HoltIS, www.holtis.ro, pentru...

Read More

Procedura proprie achizitii – Anexa 2

Prezentele norme au fost intocmite pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la Art. 7. alin. (1), lit. (d). Pentru consularea procedurii,...

Read More

ANUNȚ DE PARTICIPARE – Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Ia 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate, ID Proiect POCU 106616 –...

Read More

Anunt participare: Materiale educație parentală – anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Materiale educație parentală-anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii –...

Read More

Anunt de participare: Materiale conferință European Days în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Materiale conferință European Days în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii –...

Read More

Anunt participare – Servicii organizare conferință European Days in Positive Parenting, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Servicii organizare conferință European Days in Positive Parenting, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale...

Read More

Anunt de participare: Materiale educație parental, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Materiale educație parental, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie...

Read More

Anunt de participare: Pachet servicii cazare-masă eveniment advocacy cu autoritățile locale în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Pachet servicii cazare-masă eveniment advocacy cu autoritățile locale în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale...

Read More