Obiective

Obiective

Obiectivele Asociației HoltIS sunt:

  • Promovarea unor standarde ridicate de competență și de etică profesională în domeniul parentalității;

  • Promovarea Educației Parentale Apreciative ca formă de susținere a părinților și a altor îngrijitori în procesul de exercitare a parentalității;
  • Dezvoltarea de programe de instruire și asistență tehnică, seminarii, conferințe, precum și a altor activități având ca scop dezvoltarea și consolidarea capacității autorităților locale, organizațiilor nonguvernamentale, precum și a comunităților locale de a oferi servicii sociale profesionale în domeniul protecției copilului;
  • Promovarea activităților de voluntariat și de mobilizare comunitară pentru creșterea participării și implicării membrilor comunității în dezvoltarea locală;
  • Cooperarea cu organisme române și internaționale care desfășoară servicii sociale pentru copii și familii și dezvoltarea de parteneriate eficiente.