Obiective

Obiective

– Sprijinirea copiilor si familiilor acestora in vederea reducerii factorilor de risc de abuz/neglijare/institutionalizare/abandon;
– Promovarea dreptului copilului de a avea o familie proprie si de a beneficia de servicii sociale complexe;
– Dezvoltarea si implementarea programelor care sa vizeze prezervarea familiei, adoptia nationala si educatia parentala;
– Dezvoltarea de programe de instruire si asistenta tehnica, seminarii, conferinte, precum si a altor activitati avand ca scop dezvoltarea si consolidarea capacitatii autoritatilor locale, organizatiilor neguvernamentale, precum si a comunitatilor locale de a oferi servicii sociale profesionale in domeniul protectiei copilului;
– Cooperarea cu organisme romane si straine care desfasoara servicii sociale pentru copii si familii si dezvoltarea de parteneriate eficiente.