Invitație de participare Servicii Pachet cazare-masă pentru derularea Școlilor de Vară Cluburile HoltIS

Invitație de participare Servicii Pachet cazare-masă pentru derularea Școlilor de Vară Cluburile HoltIS

Nr. 162/20.04.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii Pachet cazare-masă pentru derularea Școlilor de Vară Cluburile HoltIS în cadrul proiectului Quality inclusive education: facilitate transition from lower to upper secondary education – parental education component, conform Procedurii Proprii publicate pe site-ul Asociației HoltIS, www.holtis.ro, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1, lit. d)

 1. Denumirea, adresa, date de contact ale achizitorului: Asociația HoltIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, Miroslava, județul Iași
 2. Tip contract: Contract de servicii
 3. Denumirea serviciilor: Servicii Pachet cazare-masă pentru derularea Școlilor de Vară Cluburile HoltIS
 4. Valoarea estimată a contractului de servicii: 274.285,71 lei fără TVA/288.000,00 lei TVA inclus (cota de TVA este de 5%, fiind servicii oferite ca pachet de servicii turistice, aceasta fiind cota de TVA aplicată pentru aceste servicii)

Atenție! Oferta financiară nu trebuie să depășească valoarea maximă estimată în bugetul proiectului.

 • Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: fonduri UNICEF
 • Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.
 • Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 zile
 • Durata contractului: de la data încheierii contractului, până la 10.08.2022.
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Alegerea ofertei castigatoare pe baza acestui criteriu se face prin compararea prețului ofertelor care indeplinesc toate criteriile de calificare si selectie.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 2. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, respectiv, să dețină documente din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului
 3. Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în conflict de interese cu Achizitorul (vor depune o declarație în acest sens)
 4. Ofertanții au obligația de a completa formularele din secțiunea FORMULARE.
 5. Perioada estimată de prestare a serviciilor: 1 iulie 2022-31 august 2022
 6. Condiții de plată: Se vor stabili la încheierea contractului de servicii, cu posibilitatea plății unui avans.
 7. Adresa la care se depune oferta și modalitatea de transmitere: în plic închis laASOCIAȚIA HOLTIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, Miroslava, județul Iași.
 8. Limba de elaborare a ofertei: Română
 9. Nu sunt acceptate oferte alternative.
 10. Documentația de atribuire este publicată pe site-ul propriu: www.holtis.ro, secțiunea ACHIZIȚII
 11. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 02.05.2022, ora 15.00
 12. Data și ora deschiderii ofertelor: 02.05.2022, ora 15.00
 13. Informații privind solicitările de clarificări: orice operator economic interesat poate solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până cel târziu la data de 28 aprilie 2022, ora 15.00. Achizitorul va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, până cel târziu, vineri, 29 aprilie 2022, ora 15.00, publicând solicitările și răspunsurile la clarificări, pe site-ul propriu, în secțiunea Anunțului de participare. Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa office@holtis.ro.

Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare, care este compusă din:

 • Caietul de sarcini
 • Formulare

Prof. Univ. Dr. ȘTEFAN COJOCARU

Președinte Asociația HoltIS

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.