ANUNȚ DE PARTICIPARE – Servicii de consultanță în culegere date și raportare

Nr. 42/01.02.2022

Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de consultanță în culegere date și raportare în cadrul proiectului “Technical documentation in view of a national scale-up of parenting education and youth clubs”, proiectul fiind finanțat prin fonduri UNICEF.

INFORMAŢII GENERALE

 1. Achizitor:

Denumire: Asociația HoltIS cu sediul in Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305

Persoana de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

Date de contact: Telefon/fax: 0332.402.515/0332.402516, E-mail: office@holtis.ro, pagina web: www.holtis.ro

 • Date privind procedura
  • Tip contract: servicii
  • Tipul procedurii: achiziție directă
  • Valoarea maximă estimată: 88.830,00 lei TVA inclus
  • Termen limită de depunere a ofertei: 10.02.2022, ora 16.00
 • Modalitatea de transmitere a ofertei: cu predare personală sau prin poștă/curier, 1 exemplar în original al ofertei
 • DATE PRIVIND CONTRACTULUI DE SERVICII
  • Denumirea contractului de achiziție: Servicii de consultanță în culegere date și raportare în cadrul proiectului “Technical documentation in view of a national scale-up of parenting education and youth clubs”
  • Locul de prestare a serviciilor: sediul Asociației HoltIS – str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305
  • Perioada de prestare a serviciilor: 15.02.2022-31.12.2022
 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Criterii minime de calificare obligatorii:

CERINȚADOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ANEXĂ LA OFERTĂ ȘI FORMA DE PREZENTARE
Obiectul contractului de servicii trebuie să aibă corespondent în codul CAEN al furnizorului de serviciiCertificat de înregistrare fiscală – copie  
Consultantul propus trebuie să dețină certificare ANC – Manager de proiect și să aibă o experință specifică[1] de minimum 10 aniCertificat ANC – Manager de proiect – copie CV Consultant – original, semnat și datat

Descriere activitate/atribuții:

 • Elaborarea metodologiei de culegere a datelor pentru realizarea catalogului cu furnizorii de educație parentală
  • Participarea la elaborarea raportului preliminar privind situația parentingului în România
  • Participarea la elaborarea metodologiei de raportare periodică a datelor la nivel national de către furnizorii de educație parentală
  • Participarea la elaborarea documentării și raportului privind programele de parenting în școală
  • Participarea la elaborarea ghidului de implementare a programelor de educație parentală în școală
  • Participarea la elaborarea de articole științifice cu date din programul de parenting
  • Asigurarea de sprijin pentru elaborarea metodologiei și a culegerii datelor în teren
 • PREZENTAREA OFERTEI
  • Limba de redactare: Limba română
  • Moneda în care este exprimat prețul contractului: lei
  • Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor
  • Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie să respecte specificațiile tehnice minimale din prezenta cerere, să conțină prețul prestației. Oferta va fi transmisă până la data de 10.02.2022, ora 16.00 la adresa Asociației HoltIS.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0332.402515 sau e-mail: office@holtis.ro. Persoană de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

IRINA IULIANA TEODORESCU

Vicepreședinte Asociația HoltIS


[1] În consultanță pentru monitorizare, colectare și evaluare date și domeniul educației parentale

–- Documente:

Anunt participare

Formulare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.