ANUNȚ DE PARTICIPARE – Servicii de contabilitate

Nr. 47/03.02.2022

Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului “Technical documentation in view of a national scale-up of parenting education and youth clubs”, cod CPV 79211000-6 (Rev. 2), proiectul fiind finanțat prin fonduri UNICEF.

INFORMAŢII GENERALE

 1. Achizitor:

Denumire: Asociația HoltIS cu sediul în Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305

Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. ȘTEFAN-MARIAN COJOCARU – Președinte Asociația HoltIS

Date de contact: Telefon/fax: 0332.402.515/0332.402516, E-mail: office@holtis.ro, Pagina web: www.holtis.ro

 • Date privind procedura
  • Tip contract: servicii
  • Tipul procedurii: achiziție directă
  • Valoarea maximă estimată: 57.600,00 lei TVA inclus
  • Termen limită de depunere a ofertei: 11.02.2022, ora 15.00
  • Modalitatea de transmitere a ofertei: cu predare personală sau prin poștă/curier, 1 exemplar în original al ofertei
 • DATE PRIVIND CONTRACTULUI DE SERVICII
  • Denumirea contractului de achiziție: Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului “Technical documentation in view of a national scale-up of parenting education and youth clubs”, cod CPV 79211000-6 (Rev. 2)
  • Locul de prestare a serviciilor: sediul Asociației HoltIS – str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305
  • Perioada de prestare a serviciilor: 15.02.2022 – 31.12.2022
 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Criterii minime de calificare obligatorii a expertului contabil:

 1. Expertul contabil poate fi orice persoană fizică sau juridică membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, înregistrată fiscal în România și care deține viza de membru activ al CECCAR pe anul în curs, respectiv 2022
  1. Expertul contabil să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică sau de către Comisiile de Disciplină CECCAR
  1. Expertul contabil trebuie să aibă experiență în contabilitate de minimum 7 ani, iar în contabilitatea specifică organizațiilor non-guvernamentale de minimum 5 ani

Modalitatea de dovedire a cerințelor minime solicitate:

CERINȚADOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ANEXĂ LA OFERTĂ ȘI FORMA DE PREZENTARE
Expertul contabil poate fi orice persoană fizică sau juridică membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, înregistrată fiscal în România și care deține viza de membru activ al CECCAR pe anul în curs, respectiv 2022Certificat de înregistrare fiscală – copie Carnet membru CECCAR – copie  
Expertul contabil să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică sau de către Comisiile de Disciplină CECCARDeclarație pe propria răspundere etică profesională – original
Expertul contabil trebuie să aibă experiență în contabilitate de minimum 7 ani, iar în contabilitatea specifică organizațiilor non-guvernamentale de minimum 5 aniCV expert contabil – original, semnat și datat

Descriere activitate/atribuții:

Ţinerea contabilităţii, cu următoarele cerințe specifice:

 • ţinerea evidentei contabile analitice distincte a Proiectului finantat prin fonduri UNICEF, “Technical documentation in view of a national scale-up of parenting education and youth clubs”, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • gestionarea activității financiar-contabile a organizației în cadrul proiectului;
 • calcularea si îndeplinirea la termen a obligaţiilor financiare, reflectarea acestora în evidenţa contabilă;
 • efectuarea de analize economico-financiare, dacă este necesar;
 • întocmirea situațiilor financiare lunare (balanţa de verificare sintetică, fişa contului sintetică, analitică, balanţa analitică, registrul jurnal) și anuale (bilanţul contabil şi anexele acestuia), conform normelor legale şi profesionale, la termenele stipulate în acestea;
 • certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor din situațiile financiare şi a înregistrărilor contabile, prin eliberarea unui ”Raport de misiune”.
 • întocmirea de rapoarte financiare specifice proiectului implementat
 • executarea de alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică, in plan financiar;
 • îndeplinirea tuturor cerinţele specifice proiectului;

Întocmirea situatiilor financiare, la termenele prevăzute de lege.

 • PREZENTAREA OFERTEI
  • Limba de redactare: Limba română
  • Moneda în care este exprimat prețul contractului: lei
  • Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor
  • Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie să respecte specificațiile tehnice minimale din prezenta cerere, să conțină prețul prestației. Oferta va fi transmisă până la data de 11.02.2022, ora 15.00, la adresa Asociației HoltIS.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0332.402515 sau e-mail: office@holtis.ro.

Persoană de contact: Prof. Univ. Dr. Ștefan-Marian COJOCARU, Președinte Asociația HoltIS

Prof. Univ. Dr. Ștefan-Marian COJOCARU

Președinte Asociația HoltIS

Anunt participare

Formulare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.