POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Suceava

POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Suceava

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” ID proiect: POSDRU/162/2.2/S/141828 Titlul cererii de finanţare: „Copiii romi se întorc la școală –...

Read More

POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Botoșani

POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Botoșani

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” ID proiect: POSDRU/162/2.2/S/141828 Titlul cererii de finanţare: „Copiii romi se întorc la școală –...

Read More

POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Ialomița

POSDRU – Cursuri de Educație Parentală în Județul Ialomița

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” ID proiect: POSDRU/162/2.2/S/141828 Titlul cererii de finanţare: „Copiii romi se întorc la școală –...

Read More

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE ÎN PROCESUL DE STIMULARE A PARTICIPĂRII ȘCOLARE ÎN CICLUL PREȘCOLAR

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” ID proiect: POSDRU/162/2.2/S/141828 Titlul cererii de finanţare: „Copiii romi se întorc la școală –...

Read More

Anunt recrutare educatori – POSDRU/162/2.2/S/141828

ANUNT Filiala Iaşi a Fundaţiei „HOLT ROMÂNIA – Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii” – Partener 1, impreuna cu Fundaţia ECHOSOC, Filiala Bîrnova – Partener 2, şi Asociaţia CATALACTICA, Filiala Teleorman – Solicitant in cadrul proiectul „Copiii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se face de la grădiniţă” – ID 141828 recruteaza...

Read More

Copiii romi se întorc la școală-prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT „Copiii romi se întorc la școală-prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Tip proiect: Strategic Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea și...

Read More