Comunicat de presă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Numărul de identificare al contractului:  POSDRU/99/5.1/G/76112 Titlul proiectului: Bona potrivită – Iaşi. Promovarea măsurilor...

Read More