Anunt de participare – Servicii de management de proiect

Nr. 70/11.02.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de management de proiect în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation:...

Read More

Anunt – Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS

Nr. 66.1/10.02.2020 ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului “Improving...

Read More

Procedură proprie – Anexa 2

Procedură proprie – Anexa 2

Autoritatea contractantă: Asociația HoltIS Procedură pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1), lit. d) Document...

Read More

Anunț participare – Servicii tiparire mape Membri cluburi, și mape părinți

ASOCIAȚIA HOLTIS STR. ȘTEFAN RĂZVAN VODĂ NR. 7, MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI CUI 33785325 TEL. 0332/402515, e-mail: office@holtis.ro                                          Nr. 591/11.11.2019 Către,   TOȚI...

Read More

Anunt atribuire – 168/26.03.2019

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT achizitie publica servicii: PACHET CAZARE SI MASA 3 ZILE PENTRU INSTRUIREA TEORETICA A EDUCATORILOR PARENTALI ASOCIAȚIA HOLTIS anunta atribuirea contractului de achizitie Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Cod CPV 55110000-4; 55300000-3, catre...

Read More

ANUNT DE COMPLETARE – CAIET DE SARCINI

Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616 În cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, Partenerul 1, respectiv Asociația HoltIS face urmatoarea precizare: La achizitia avand ca obiect “Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a...

Read More

ANUNȚ DE PARTICIPARE -Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali – POCU106616 – S1

Nr. 133 /13.03.2019 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Pachet cazare si masa 3 zile pentru instruirea teoretica a educatorilor parentali, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, conform Procedurii Proprii publicate pe site-ul Asociației HoltIS, www.holtis.ro, pentru...

Read More

Procedura proprie achizitii – Anexa 2

Prezentele norme au fost intocmite pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la Art. 7. alin. (1), lit. (d). Pentru consularea procedurii,...

Read More

ANUNȚ DE PARTICIPARE – Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Ia 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Servicii de contabilitate pentru activitatea Asociației HoltIS în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate, ID Proiect POCU 106616 –...

Read More

Anunt participare: Materiale educație parentală – anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 1. Achizitor: Asociația HoltIS 2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Materiale educație parentală-anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii –...

Read More