Comunicat de presa – 20 noiembrie 2019

Comunicat de presa – 20 noiembrie 2019

Bilanț generos în cadrul proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate” implementat de I.S.J. Iași, în parteneriat cu Asociația HoltIs și Fundația COTE

Decembrie este o lună de bilanț, o lună a sărbătorii și a bucuriei. Pentru echipa care implementează proiectul Școli prietenoase în comunități implicate, luna decembrie este încărcată de satisfacția derulării unui număr de 19 luni de proiect, luni în care în centrul atenției au fost copiii, preșcolari sau elevi din învățământul primar și gimnazial din 6 comunități ale județului Iași: Răducăneni, Pârcovaci, Deleni, Erbiceni, Podu Iloaiei și Hârlău, dar și adulții, fie în calitate de elevi ai programului A doua șansă sau în calitate de părinți. Grupurile țintă implicate în proiect sunt reprezentate de 60 de copii antepreșcolari și 200 de copii preșcolari care se află în situație de risc educațional, 480 de elevi care se află în situație de risc educațional, 200 de tineri/adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, 260 de cadre didactice și 740 de părinți ai copiilor implicați în cadru proiectului.

De la conferința de lansare a proiectului, în luna octombrie 2018, În cadrul Caravanei ”Școli prietenoase în comunități implicate”, în cele 6 comunități s-au derulat 6 evenimente de susținere a educației, 2 spectacole comunitare, precum și ateliere estivale sau activități de tip After-school pentru un număr de 180 de elevi și activități de tip A doua șansă.

Ateliere estivale au fost destinate copiilor antepreșcolari și școlari. Scopul acestei activități a constat în asigurarea unui context de socializare interculturală pozitivă și de dezvoltare a deprinderilor de viață în spațiul educațional. Pentru ateliere au fost selectați cu precădere copii de 2 ani, care urmează să fie înscriși la gradiniță și copii de 5 ani care urmează să fie înscriși în grupa pregătitoare.

Precizăm că programul A doua șansă învățământ primar are drept scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulților pentru recuperarea învățământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei și au peste 15 ani. Programul A doua șansă învățământ secundar inferior are drept scop sprijinirea persoanelor care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei și care nu au finalizat învățământul gimnazial, astfel încât aceștia să își poată completa și finaliza educația de bază din cadrul învățământului obligatoriu, precum și pregătirea pentru obținerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Astfel, cursanții primesc un sprijin financiar în valoare de 200 lei/lună timp de 16 luni.

Începând cu luna ianuarie elevii vor redescoperi tainele picturii, astfel încât vor fi vernisate 6 expoziții în cele 6 școli implicate în proiect în cadrul activității Știați că…? .

În cadrul proiectului vor fi organizate 2 work-shop-uri cu titlul ”Promotori pentru Educația Parentală”, în cadrul cărora 74 de cadre didactice vor fi formate ca Educatori Parentali. Rolul acestor work-shop-uri este de a facilita schimbul de experiențe în special din aria educației parentale, dezbaterea pe marginea celor mai eficiente metode de lucru cu parinții și a metodelor de promovare a filosofiei educației parentale în comunități și mai ales conștientizarea acesteia de către părinți. Fiecare educator parental va organiza câte 1 curs de educație parentală în comunitate, astfel încât vor avea loc mai multe întâlniri cu părinții implicați în proiect, întâlniri ce oferă cadrul propice pentru schimbul și transferul de bune practici, pentru identificarea unor metode echilibrate, pozitive de creștere și educare a copiilor.

“Programele de educație parentală s-au dezvoltat ca răspuns la circumstanțele sociale actuale, care impun prin particularitățile lor utilizarea de noi practici parentale cu ajutorul cărora părinții își pot crește copiii adaptați condițiilor sociale actuale, dar și flexibili în a se adapta contextelor viitoare. Dacă ne referim la contextul actual, putem spune că rapiditatea cu care se produc schimbările în sfera socială, alterarea statutului familiei, anxietatea manifestată în domeniul parentalității determină părinții să resimtă nevoia de sprijin specializat în vederea însușirii de noi practici pentru exercitarea parentalității. Aceste achiziții sunt necesare, dacă ținem cont de faptul că practicile parentale sunt percepute ca fiind factorul cu cea mai mare influență asupra rezultatelor copiilor” a precizat prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, coordonatorul Asociației HoltIS.

Educația are un rol primordial, iar învățarea este singura modalitate de atingere a unui scop în viață, de a avea acces la un viitor mai bun. Este adevărat că educaţia se realizează cu precădere la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, dar rolul şcolii şi al instituţiilor rămâne esențial. Rolul educației extracurriculare nu trebuie neglijat, căci activitățile propuse în cadrul proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate” vizează atragerea copiilor spre școală, implicarea membrilor comunității în evenimente educaționale alături de elevi și profesori, reducerea riscului de abandon școlar și identificarea unor modalități personalizate de abordare didactică pentru grupurile de elevi vulnerabile.

Contact:
Prof. Sabina Maria MANEA, Coordonator de campanie de informare și conștientizare locală,
Telefon 0745 989 507, e-mail: sabinaro@yahoo.com

Document link

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.