Anunt de participare – Servicii de management de proiect

Nr. 70/11.02.2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de management de proiect în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation: facilitating transition from lower to upper secondary education”, cod CPV 72224000-1 – Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor, proiectul fiind finanțat prin fonduri UNICEF.

INFORMAŢII GENERALE

 1. Achizitor:

Denumire: Asociația HoltIS cu sediul in Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305

Persoana de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

Date de contact: Telefon/fax: 0332.402.515/0332.402516, E-mail: office@holtis.ro, pagina web: www.holtis.ro

 • Date privind procedura
  • Tip contract: servicii
  • Tipul procedurii: achiziție directă
  • Valoarea maximă estimată: 86.400,00 lei TVA inclus
  • Termen limită de depunere a ofertei: 17.02.2020, ora 15.00
 • Modalitatea de transmitere a ofertei: cu predare personală sau prin poștă/curier, 1 exemplar în original al ofertei
 • DATE PRIVIND CONTRACTULUI DE SERVICII
  • Locul de prestare a serviciilor: sediul Asociației HoltIS – str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305
  • Perioada de prestare a serviciilor: 24.02.2020-23.02.2021
 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Criterii minime de calificare obligatorii:

CERINȚADOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ANEXĂ LA OFERTĂ ȘI FORMA DE PREZENTARE
Obiectul contractului de servicii trebuie să aibă corespondent în codul CAEN al furnizorului de serviciiCertificat de înregistrare fiscală – copie  
Managerul de proiect propus trebuie să dețină certificare ANC – Manager de proiect și să aibă o experință specifică[1] de minimum 10 aniCertificat ANC – Manager de proiect – copie CV Manager de proiect – original, semnat și datat

Descriere activitate/atribuții:

 • Asigură managementul şi administrarea proiectului, fiind responsabil de modul în care acesta se desfăşoară pentru a obţine rezultatele dorite şi intenţionate conform planificării;Colaborează, negociază şi încheie parteneriate cu toate organizatiile implicate în derularea proiectului; Comunică permanent cu finanţatorii şi realizează rapoarte de activitate care prezintă progresele înregistrate în implementarea proiectului, piedici şi noi oportunităţi de creştere a eficienţei şi eficacităţii proiectului;Monitorizează echipele de lucru şi progresele înregistrate în ceea ce priveste realizarea tuturor activităților propuse in cadrul proiectului;Elaborează, semnează contractele de muncă ale tuturor persoanelor implicate în derularea proiectului;Participă la instruirea personalului implicat în proiect, atat in ceea ce priveste activitatile legate de procesul de cercetare, cat si cele administrative;Monitorizează şi aprobă cheltuielile efectuate în cursul proiectului, asigurând respectarea regulilor stabilite în contractul cu finanţatorii;Realizează rapoartele periodice catre partener;Răspunde de corectitudinea datelor în sistemul de management al informaţiilor;Oferă sprijin pentru toţi membrii echipei în implementarea proiectului;Promovează şi asigură condiţiile unei colaborări care să asigure conditii pentru derularea optimă a proiectului; Asigură expertiza în domeniul educatiei parentale, conform cerintelor prezentate in proiect.Participa la cercetările propuse în cadrul proiectului, atat la cea referitoare la analiza de costuri, cat si la cea referitoare la impactul programului de educatie parentala.Participa la formarea educatorilor parentali.Realizeaza si administreaza platforma de organizare a sondajelor la care participa elevi, parinti si profesori. Administreaza modulele de formare online a educatorilor parentali.Realizeaza si administreaza pagina web destinata cluburilor pentru tineri si pentru parinti.Participă la monitorizarea și supervizarea tuturor activităților din cadrul proiectului.
 • PREZENTAREA OFERTEI
  • Limba de redactare: Limba română
  • Moneda în care este exprimat prețul contractului: lei
  • Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor
  • Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie să respecte specificațiile tehnice minimale din prezenta cerere, să conțină prețul prestației. Oferta va fi transmisă până la data de 17.02.2020, ora 15, la adresa Asociației HoltIS.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0332.402515 sau e-mail: office@holtis.ro. Persoană de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

IRINA IULIANA TEODORESCU

Vicepreședinte Asociația HoltIS


[1] În management de proiect și domeniul educației parentale

Documente suport:

Anunt participare

Formulare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.