Anunț participare – Servicii tiparire mape Membri cluburi, și mape părinți

ASOCIAȚIA HOLTIS STR. ȘTEFAN RĂZVAN VODĂ NR. 7, MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI CUI 33785325 TEL. 0332/402515, e-mail: office@holtis.ro                                          Nr. 591/11.11.2019 Către,   TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI   INVITAŢIE DE PARTICIPARE Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de achizitie directă a contractului de achiziție având ca obiect “Servicii tiparire mape Membri cluburi, și mape părinți”. In acest sens, vă solicităm o ofertă de pret pentru serviciile descrise mai jos cu specificatiile tehnice anexate in vederea achizitiei directe pe proiectul “Îmbunătățirea competențelor parentale și a participării copiilor: facilitarea tranzitiei de la învățământul gimnazial la cel liceal”, proiect derulat cu finantare din fondurile UNICEF. Denumirea contractului: Servicii tiparire mape Membri cluburi și mape părinți” INFORMAŢII DESPRE ACHIZITIE        Obiectul contractului: conform predeverilor proiectului este prevazuta achizitia de Servicii tiparire mape membri Cluburi și părinți cu rol suport in derularea activității cluburilor de tineri și programului de formare de educatori parentali. Serviciile de tiparire a mapelor prevad 2 componente: servicii tiparire mape membri cluburi Holtis si servicii tiparire mape parinti – participanti la cursul de educatia parentala. Achiziția este necesară pentru implementarea corectă a activităţilor proiectului de care este responsabilă Asociatia HoltIS. Specificații tehnice minimale pentru serviciile prestate: Tiparire Mapa parintelui – tiraj 500 buc. O mapă a părintelui cuprinde:Mapă policromie format A4 închis: mapă format deschis 57/30 cm, tipar policromie carton 250 gr./mp, laminare lucioasă faţă, folie 25 microni PixEcuson – personalizare cu identitatea proiectului a etichetei color, cu husa si snurGhidul parintelui: format A4, 92 pagini, hartie 80 gr./mp, copertă policromie, interior color Certificat de participare: Carton color 200 gr/mp   Tiparire Mapa Membrului Clubului – tiraj 500buc. O mapă a membrului clubului cuprinde:Mapă policromie format A5 închis, cu urmatoarele caracteristici: buzunar interior aplicat carton 150 gr./mp, tipar policromie carton 250 gr./mp., laminare lucioasă faţă, folie 25 microni, finisare prin caşerare cu carton de 2 mmBloc notes, cu urmatoarele caracteristici: format A5, 50 file albe, hartie 80 gr./mp, copertă policromie, prindere cu arc âPixInsigna – personalizare cu identitatea HoltisGhidul Membrului Clubului: format A5, color interior si exterior  

Tipul şi durata contractului: contract de servicii; contractul se va derula până la data limită de 25.02.2020.

Termenul de plată va fi de 60 zile de la data recepționării materialelor și a facturii.

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 18 noiembrie, ora 14.00.

Oferta va cuprinde Oferta tehnică, conform specificaţiilor tehnice din prezenta invitație și Oferta financiară.

Oferta financiară va trebui să includă oferta de preţ detaliată și cel puțin următoarele mențiuni:

  1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă până la data de 11.12.2019 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  2. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră a fost acceptată, vor constitui un contract angajant între noi.

Livrarea produselor rezultate din serviciile prestate se va face la urmatoarea adresa: ASOCIATIA HOLTIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, Jud. Iași, tel: 004.0332/402.515, E-mail: office@holtis.ro.

Termenul de livrare: 10 zile de la emiterea Ordinului de prestare a serviciilor/Notei de comanda.

Adresa la care se transmite oferta:  ASOCIATIA HOLTIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, Jud. Iași, tel: 004.0332/402.515, E-mail: office@holtis.ro. Oferta se poate transmite prin orice mijloc care asigura confirmarea primirii si inregistrarii acesteia, inclusiv prin depunere la registratura achizitorului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel.: 004.0332/402.515, e-mail: office@holtis.ro, persoana de contact: Adrian-Alin Patrascu, Consilier Juridic – Specialist Achizitii.

Întocmit,                                                                      

Prof. Univ. Dr. ȘTEFAN-MARIAN COJOCARU

Președinte Asociația HoltIS

Atașamente:

Anunț

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.