Procedura proprie achizitii – Anexa 2

Prezentele norme au fost intocmite pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la Art. 7. alin. (1), lit. (d). Pentru consularea procedurii,...

Read More

Comunicat de presa 14 decembrie 2018

Comunicat de presa 14 decembrie 2018

Sursa: Comunicat de presa 14 decembrie 2018 Caravana mesajelor incluziunii sociale a ajuns la Hârlău Evenimentul face parte din activitățile prevăzute în cadrul proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate” Școala Gimnazială ”Petru Rareș” din Hârlău este locul în care s-a derulat în ziua de 13 decembrie 2018 un eveniment ce face parte dintr-o amplă campanie de informare și...

Read More

Site-ul proiectului ”Școli prietenoase în comunitați implicate”

Site-ul proiectului ”Școli prietenoase în comunitați implicate”

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020; Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”; Prioritatea de investiții: 10.i.; Obiective specific: 6.2, 6.3, 6.4, 6.6; Proiect: ”Școli prietenoase în comunitați implicate”, Cod SMIS 106616; Solicitant: Inspectoratul Școlar Județean Iași http://scoli-prietenoase.ro/

Read More

Comunicat de presă 7 noiembrie 2018

Comunicat de presă 7 noiembrie 2018

Sursa: Comunicat de presă 7 noiembrie 2018 Caravana mesajelor incluziunii sociale a ajuns la Erbiceni Evenimentul face parte din activitățile prevăzute în cadrul proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate” Atmosfera de sărbătoare a cuprins Școala Gimnazială ”Constantin Erbiceanu” din Erbiceni, locul în care s-a derulat în ziua de 6 noiembrie 2018 un eveniment ce face parte dintr-o...

Read More

Comunicat de presă 3 octombrie 2018

Comunicat de presă 3 octombrie 2018

Sursa: Comunicat de presă 3 octombrie 2018 Lansare de proiect la I.S.J. Iași ”Școli prietenoase în comunități implicate” – un proiect important al echipei de la Inspectoratul Școlar Județean Iași Conferința de lansare a proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate” are loc în ziua de 4 octombrie 2018, începând cu ora 12.00, în Sala Mihai Eminescu, Hotel Astoria. Inspectoratul Școlar...

Read More