Copiii romi se întorc la școală-prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

„Copiii romi se întorc la școală-prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Tip proiect: Strategic

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”
Titlul proiectului: „Copiii romi se întorc la școală-prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță”
Numarul de identificare al contractului de finanțare: POSDRU/162/2.2/S/141828

Beneficiar: Asociația Catalactica, Filiala Teleorman
Partener 1: Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF
Partener 2: Fundația Echosoc, Filiala Bîrnova

Obiectivul general:
Creșterea nivelul de participare la educație in rândul persoanelor tinere, de etnie romă, din mediul rural, din toate județele ce fac parte din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Nord- Est.
Obiectivele specifice:
ObS 1: Reintegrarea în sistemul de educație, în programe de tipul „A doua șansă”, a 364 de persoane din mediul rural care nu au absolivit ciclul primar al învățământului obligatoriu și care au depășit cu mai mult de 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite.
ObS 2: Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin dezvoltarea și furnizarea unor sesiuni de specializare a unui numar de 13 educatori pentru a desfășura activități de tip „Educație parentală” și „Gradinița de familie”.
ObS 3: Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin dezvoltarea și furnizarea unor servicii de orientare, consiliere și asistență educatională, precum și de „Educație parentală” și de tip „Gradinița de familie”, unui numar de 156 de preșcolari și 156 de părinți ai acestora, de etnie romă sau ne-romă, din mediul rural.
Activități
A1. Managementul proiectului;
A2. Achiziții publice;
A3. Informare și publicitate proiect;
A4. Identificarea și selectarea grupului țintă;
A5. Dezvoltarea și furnizarea programelor de educație remedială de tipul „A doua șansă” pentru învățământul primar;
A6. Dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate de consiliere și asistență educațională pentru educatori, părinți și copii preșcolari din mediul rural, de etnie romă sau ne-romă, cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii;

Rezultate
• O campanie de promovare a activităților derulate în cadrul proiectului;
• 1 metodologie destinată perfecționarii educatorilor în vederea lucrului cu parinții, în cadrul cursurilor de „Educație parentală” și a activităților de tip „Grădinița de familie”;
• 1 metodologie privind derularea cursurilor de „Educație parentală”;
• 1 metodologie privind derularea activităților de tip „Grădinița de familie”;
• 1 set de instrumente și materiale necesar desfășurării activităților din cadrul programelor de tip „A doua șansă” pentru învățământul primar;
• 26 de învățători care derulează activități în cadrul programului ”A doua șansă”;
• 364 de tineri, de etnie romă, din mediul rural care finalizează ciclul primar de învățământ în programe de tip „A doua șansă” pentru învățământ primar, în județele celor două regiuni de implementare a proiectului;
• 1 curs de acreditare ca Educatori parentali pentru 13 educatori;
• 13 educatori acreditați ca Educatori Parentali;
• 13 cursuri de Educație Parentală;
• 104 întâlniri cu părinții în cadrul cursurilor de eEducație Parentală;
• 156 de părinți de etnie romă, din mediul rural, care participă la cursul de Educație Parentală;
• 156 de părinți de etnie romă, din mediul rural, care participă la activitățile de tipul ”Grădinița de Familie”;
• 156 de copii preșcolari, de etnie romă, din mediul rural, care participă la activitățile de tipul ”Grădinița de Familie”;

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.