Anunt de participare – Dezvoltare website proiect (incl. domeniu, gazda, consultanta, incarcare informatii etc.) în cadrul proiectului: “Siguranță și Sprijin-Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violenței Domestice din județul Iași”

Nr. 2001/23.11.2015
Anunt de participare

CATRE: Toti operatorii economici interesati

1. Achizitor: Filiala Iasi a Fundatiei ”Holt Romania-Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii”
2. Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Partener
3. Adresa Achizitor: Iasi, Str. Bistrita, Nr. 7, Bl. B13, Parter, Ap. 3, cod 700607.
4. Obiectul contractului ce urmează a fi încheiat: Dezvoltare website proiect (incl. domeniu, gazda, consultanta, incarcare informatii etc.) în cadrul proiectului: “Siguranță și Sprijin-Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violenței Domestice din județul Iași”, contractul de finanțare nr. 11/36671/15.04.2015, în cadrul Programului RO20 “Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”
5. Coduri CPV (Vocabularul Comun al Achizitiilor): 72413000-8, 72415000-2, 72212224-5
6. Valoarea estimata: 4.195,55 lei fără TVA, reprezentând 952,45 Euro fără TVA (1 Euro = 4,4050 Lei curs Inforeuro*, luna Aprilie 2015).
*(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)
7. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi incheiat: Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 “Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, administrat de Ministerul Justiției prin Direcția Programe Europene.
8. Procedura aplicata: Achizitie directa, conform Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120/15.10.2013.
9. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
10. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 02.12.2015, ora: 10.00.
11. Informatii detaliate despre achizitie si documentele ce fac parte din oferta le gasiti mai jos:

12. Pentru informatii suplimentare va puteţi adresa la Achizitor: Filiala Iasi a Fundatiei ”Holt Romania-Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii”, tel: 0332/402.515, e-mail: office@holtis.ro

Intocmit,
Nicolaica Elena-Rodica
Responsabil financiar P1
Aprobat,
Cojocaru Ștefan-Marian
Reprezentant Legal al Filialei Iași a Fundației Holt Romania

Actualizare 26.11.2015

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.