Anunț participare – Pachet cazare și masă 2 zile pentru derularea Workshop-ului 2 Promotori pentru Educația parentală

Nr. 223/21.04.2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Pachet cazare și masă 2 zile pentru derularea Workshop-ului 2 Promotori pentru Educația parentală, în cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, conform Procedurii Proprii publicate pe site-ul Asociației HoltIS, www.holtis.ro, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1, lit. d)

 1. Denumirea, adresa, date de contact ale autorității contractante: Asociația HoltIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, Miroslava, județul Iași
 2. Tip contract: Contract de servicii
 3. Denumirea serviciilor: Pachet cazare și masă 2 zile pentru derularea Workshop-ului 2 Promotori pentru Educația parentalăîn cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități implicate – POCU 106616
 4. Coduri CPV: 55110000-4 servicii de cazare la hotel; 55300000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii
 5. Valoarea estimată a contractului de servicii: 13.800,00 lei fără TVA.

Atenție! Oferta financiară nu trebuie să depășească valoarea maximă estimată în bugetul proiectului.

 • Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).
 • Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.
 • Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 zile
 • Durata contractului: de la data încheierii contractului, până la 28.09.2021
 • Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Alegerea ofertei castigatoare pe baza acestui criteriu se face prin compararea prețului ofertelor care indeplinesc toate criteriile de calificare si selectie.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 2. Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 3. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, respectiv, să dețină documente din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului
 4. Ofertanții au obligația de a completa formularele din secțiunea FORMULARE.
 5. Perioada estimată de prestare a serviciilor: 4-6 IUNIE 2021
 6. Condiții de plată: Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea serviciilor, conform cap. Condiții de plată prevăzute în caietul de sarcini.
 7. Adresa la care se depune oferta și modalitatea de transmitere: în plic închis pe care va fi înscrisă mențiunea Ofertă Pachet cazare și masă 2 zile pentru derularea Workshop-ului 2 Promotori pentru Educația parentală laASOCIAȚIA HOLTIS, Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, Miroslava, județul Iași.
 8. Limba de elaborare a ofertei: Română
 9. Nu sunt acceptate oferte alternative.
 10. Documentația de atribuire este publicată pe site-ul propriu: www.holtis.ro, secțiunea ACHIZIȚII
 11. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 29.04.2021, ora 16.00
 12. Data și ora deschiderii ofertelor: 29.04.2021, ora 16.30
 13. Informații privind solicitările de clarificări: orice operator economic interesat poate solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până cel târziu la data de 26.04.2021, ora 15.00. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, până cel târziu, miercuri, 27.04.2021, ora 14.00, publicând solicitările și răspunsurile la clarificări, pe site-ul propriu, în secțiunea Anunțului de participare. Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa office@holtis.ro.

Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare, care este compusă din:

Prof. Univ. Dr. ȘTEFAN COJOCARU Președinte/Coordonator P1

Atașamente:

Anunț

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.