Anunț de participare – Servicii de cercetare sociologică

Nr. 535/28.09.2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Asociația HoltIS, cod de înregistrare fiscală 33785325, telefon/fax 0332.402.515/0332.402516, e-mail: office@holtis.ro, în calitate de Achizitor, vă invită să ne transmiteți oferta Dvs. de preț pentru achiziția de Servicii de cercetare sociologică în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation: facilitating transition from lower to upper secondary education-Parenting Education Component”, cod CPV 79315000-5 – Servicii de cercetare socială proiectul fiind finanțat prin fonduri UNICEF.

INFORMAŢII GENERALE

 1. Achizitor:

Denumire: Asociația HoltIS cu sediul in Str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305

Persoana de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

Date de contact: Telefon/fax: 0332.402.515/0332.402516, E-mail: office@holtis.ro, pagina web: www.holtis.ro

 • Date privind procedura
  • Tip contract: servicii
  • Tipul procedurii: achiziție directă
  • Valoarea maximă estimată: 49.000,00 lei TVA inclus
  • Termen limită de depunere a ofertei: 02.10.2020, ora 15.00
 • Modalitatea de transmitere a ofertei: cu predare personală sau prin poștă/curier, 1 exemplar în original al ofertei
 • DATE PRIVIND CONTRACTULUI DE SERVICII
  • Denumirea contractului de achiziție Servicii de cercetare sociologică în cadrul proiectului “Improving parenting and child participation: facilitating transition from lower to upper secondary education-Parenting Education Component”, cod CPV 79315000-5 – Servicii de cercetare socială
  • Locul de prestare a serviciilor: sediul Asociației HoltIS – str. Ștefan Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, cod poștal 707305
  • Perioada de prestare a serviciilor: 06.10.2020-28.02.2021
 • SPECIFICAȚII TEHNICE

Criterii minime de calificare obligatorii:

CERINȚADOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ANEXĂ LA OFERTĂ ȘI FORMA DE PREZENTARE
Obiectul contractului de servicii trebuie să aibă corespondent în codul CAEN al furnizorului de serviciiCertificat de înregistrare fiscală – copie  
Consultantul propus trebuie să aibă o experință specifică de minimum 10 aniCV Consultant – original, semnat și datat

Descriere activitate/atribuții:

 • Elaborarea de materiale pentru evenimentul național destinat părinților cu tema: Abordarea apreciativă a comportamentelor copilului
  • Elaborarea de materiale pentru evenimentul național destinat tinerilor cu tema: Life skills – abilități pentru o viață independent
  • Asigurarea de consultanță pentru realizarea de sondaje în rândul elevilor, cadrelor didactice și părinților
 • PREZENTAREA OFERTEI
  • Limba de redactare: Limba română
  • Moneda în care este exprimat prețul contractului: lei
  • Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor
  • Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie să respecte specificațiile tehnice minimale din prezenta cerere, să conțină prețul prestației. Oferta va fi transmisă până la data de 02.10.2020, ora 15, la adresa Asociației HoltIS.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0332.402515 sau e-mail: office@holtis.ro. Persoană de contact: IRINA IULIANA TEODORESCU – Vicepreședinte Asociația HoltIS

IRINA IULIANA TEODORESCU Vicepreședinte Asociația HoltIS

Atașamente:

Anunț

Formulare

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.