CURSURI DE EDUCAȚIE PARENTALĂ ÎN HÂRLĂU, JUDEȚUL IAȘI

CURSURI DE EDUCAȚIE PARENTALĂ ÎN HÂRLĂU, JUDEȚUL IAȘI

În perioada iunie 2018-mai 2021, Asociația HoltIS, alături de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în calitate de beneficiar și de partenerul Fundația COTE, implementează proiectul ”Școli prietenoase în comunități implicate” 106616, în cadrul Programului „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, Axa prioritară 6, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Durata acestui proiect este de 36 de luni, iar obiectivul general constă în reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, a 940 de copii ante-preșcolari, preșcolari, școlari și tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie.

În cadrul proiectului, Asociația HoltIS este responsabilă de desfășurarea activității A.3.6 Susținerea cursurilor de Educație Parentală cu părinții copiilor de vârstă ante-preșcolară, preșcolară și școlară, în cadrul etapei de pregătire practică a educatorilor parentali.

Astfel, în perioada octombrie 2019-martie 2020, au avut loc primele cursuri de educație parentală, organizate până în prezent, de 27 din cei 74 de educatori parentali formați în cadrul proiectului, din localitățile Răducăneni, Pârcovaci, Deleni, Erbiceni, precum și din orașele Podu Iloaiei și Hârlău. Aceștia au organizat și desfășurat câte 1 curs de Educație Parentală (10 sesiuni de curs) cu părinți ai copiilor înscriși în proiect, din toate cele 6 unități de învățământ unde se derulează acest program.

În comunitatea Hârlău, în cadrul Școlii Gimnaziale Petru Rareș Hârlău, în perioada octombrie 2019-noiembrie 2019, cei doi educatori parentali care au desfășurat cursul Cum ne antrenăm Parentingul Apreciativ sunt DOAMNA CREȚU MARIA și MUȘEI MARIETA, cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Petru Rareș Hârlău.

 La cursurile organizate de cei 2 educatori parentali au participat 18 părinți/tutori, prin participarea acestora la cele 10 sesiuni de educație parentală, fiind impactat un număr total de 31 de copii.

Educatorii parentali au organizat cu integritate și succes cursul, participarea părinților arătând un grad ridicat de interes al acestora asupra tematicilor discutate, urmărindu-se obiectivul de creștere a participării școlare și a întăririi relațiilor dintre părinți și școală.

După finalizarea cursului de Educație parentală, educatorii parentali se vor reîntâlni cu aceleași grupe de părinți, în cadrul unor activități ulterioare, reprezentate de grupuri de suport, acestea având ca scop întărirea rețelei de părinți create.

Felicitări, Dragi Educatori Parentali și Părinți din comunitatea Pârcovaci!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.