Vizita de monitorizare – februarie 2020

Vizita de monitorizare – februarie 2020

Aflat în al doilea an de implementare, proiectul ”Școli prietenoase în comunități implicate”, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Asociația HoltIS și Fundația Cote, asigură, în cadrul programului școală după școală, oportunități de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor cheie unui număr de 180 de elevi din ciclul primar aflați în situație de risc educațional. Programul cuprinde activităţi de sprijin specializat, care vizează formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar, precum și dezvoltarea personală, interpersonală și pregătirea pentru viață a elevului. În cadrul activităţilor de sprijin specializat, copiii beneficiază de supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor la limba română și la matematică. Pentru elevii cu dificultăţi în învățare sunt organizate, de către cadrul didactic, activităţi de tip remedial, prin intermediul unor strategii specifice de tipul fișelor de recuperare. Pentru elevii capabili de performanţă școlară, se propun activități individualizate cu sarcini specifice, în funcție de nevoile identificate. De asemenea se realizează activităţi practic-aplicative pe diferite domenii – arte, ştiinţe, tehnologii, sport – proiecte tematice ce promovează un stil de viaţă sănătos, munca în echipă, activităţi de comunicare şi relaţionare, comportament civic. În cadrul vizitei de monitorizare ce a avut loc în ziua de 17 februarie 2020 în două școli incluse în program, respectiv Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Hîrlău și Școala Gimnazială Deleni, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, inspector școlar general și managerul proiectului a vizitat sălile de clasă în care se derulează programul Școală după școală, dotate cu mobilier ergonomic și aparatură multimedia, a asistat la activități și a avut discuții cu beneficiarii direcți ai programului: 18 copii de la Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Hîrlău și 36 de elevi de la Școala Gimnazială Deleni, dar și cu tutorii din program și directorii unităților școlare. La întâlnire au participat prof. Mihaela Simion, inspector școlar pentru educație timpurie și responsabil ȘDȘ în cadrul proiectului, directorii unităților școlare vizitate, prof. Acsinia Lucia și Creangă Elena, precum și tutorii implicați în susținerea activităților, prof. Munteanu Mirela, prof. Pleșcuță Ionela și prof. Antoniu Cristina.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.