Site-ul proiectului ”Școli prietenoase în comunitați implicate”

Site-ul proiectului ”Școli prietenoase în comunitați implicate”

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020;
Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”;
Prioritatea de investiții: 10.i.;
Obiective specific: 6.2, 6.3, 6.4, 6.6;
Proiect: ”Școli prietenoase în comunitați implicate”,
Cod SMIS 106616;
Solicitant: Inspectoratul Școlar Județean Iași

http://scoli-prietenoase.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.