Ziarul Evenimentul – Proiect de combaterea abandonului şcolar în şase localităţi ieşene

Ziarul Evenimentul – Proiect de combaterea abandonului şcolar în şase localităţi ieşene

Sursa: Ziarul Evenimentul

––––

Au fost lansate noi programe prin care se urmăreşte creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a peste 530 de copii cu risc de părăsire timpurie a şcolii din mediul rural şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar pentru un grup de 1.955 de elevi aparţinând grupurilor vulnerabile. Un alt proiect vizează reintegrarea în educaţie şi formare a 940 de copii care au abandonat şcoala, dar şi a unor adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie

În cadrul proiectului „O şansă pentru toţi. Educaţie incluzivă în unităţile şcolare”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest va achiziţiona 1.000 de pachete cu articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru sezonul rece, în valoare de 208.330 lei, fără TVA. Acestea sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani, care fac parte din grupul ţintă al proiectului ce se va derula pe o perioadă de 36 luni cu un buget de 6.398.942,72 lei şi care, va fi implementat împreună cu Şcoala Gimnazială nr. 1 Bălteni, (judeţul Vaslui). Şcoala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul Naţional „Ferdinand I” (judeţul Bacău), Şcoala Gimnazială Prisăcani, Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” şi Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” (din judeţul Iaşi).
Cele mai multe pachete cu îmbrăcăminte şi încălţăminte sunt pentru copiii din învăţământul primar, aproape 40 de procente le reprezintă cele pentru elevii învăţământului secundar, în timp ce preşcolarii vor primi un sfert dintre acestea.
Proiectul urmăreşte creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a unui număr de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 de copii cu risc de părăsire timpurie a şcolii din mediul rural din şcolile implicate precum şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar prin măsuri integrate pentru un grup de 1.955 de elevi din clasa pregătitoare şi clasa a VIII-a, aparţinând grupurilor vulnerabile, din care, 915 din mediul rural.

Investiţii în modernizarea infrastructurii şcolare

Banii primiţi vor fi utilizaţi şi la îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale în şcoli şi grădiniţe, la refacerea sau reparaţia instalaţiilor termice, anveloparea şcolilor, amenajare şi dotare a spaţiilor aferente desfăşurării activităţilor educaţionale cu grupurile ţintă ale proiectului.
Şcolarii şi preşcolarii din comunele Lipova şi Şipote vor primi câte un microbuz şcolar nou, iar cei din Bălteni vor beneficia de programe tip şcoală după şcoală.
Organizarea unei şcoli mobile, pentru 1.180 de copii, va contribui la reducerea riscului de abandon şcolar.
Proiectul prevede şi o serie de investiţii. Astfel, la Şcoala Bălteni va fi amenajat un parc joacă şi va fi reparat acoperişul. Laboratorul de informatică va fi cablat şi dotat cu 16 laptopuri. Şcoala va fi dotată cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor în vederea susţinerii examenelor de evaluare naţională, 3 laptopuri şi 3 imprimante.
Unitatea de învăţământ de la Lipova va avea un cabinet de mediator şcolar, mobilier pentru 3 săli de grădiniţă şi pentru sălile de clasă, rafturi şi cărţi pentru bibliotecă şi echipamente specifice pentru sala de sport. La Şipote, 19 săli de clasă vor fi dotate cu sisteme IT, iar 3 săli de grădiniţă vor primi mobilier specific.

„Şcoli prietenoase în comunităţi implicate”

Un alt proiect inedit pentru integrarea tinerilor care au abandonat şcoala, iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se va derula în perioada iunie 2018 – mai 2021, iar ISJ îi are drept parteneri pe Asociaţia HoltIS şi Fundaţia COTE. „Şcoli prietenoase în comunităţi implicate” este realizat în cadrul Programului „Şcoală pentru toţi”, Axa prioritară 6, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Durata proiectului este de 36 de luni, iar obiectivul general constă în reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare a 940 de copii ante-preşcolari, preşcolari, şcolari şi tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie. Este vorba despre cel puţin 60 de copii în vârstă de 3 ani şi de cel puţin 200 de preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani din localităţile Răducăneni, Pârcovaci, Deleni, Erbiceni, precum şi din oraşele Podu Iloaiei şi Hârlău, comunităţi dezavantajate socio-economic. Din grupul ţintă mai fac parte 480 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial, 200 de tineri şi adulţi reintegraţi în educaţie, precum şi 260 de profesori din şcolile vizate. „Proiectul se adresează şi personalului didactic, în vederea creşterii capacităţii acestora de a gestiona situaţii de criza educaţională şi dezvoltării abilităţilor de a implementa programele A doua şansă şi Şcoală după şcoală ţinând cont de localizarea şcolilor în zone defavorizate/mediul rural”, a declarat Sabina Manea, purtător de cuvânt al ISJ Iaşi.

În cadrul proiectului va fi derulată o campanie de informare şi conştientizare locală a importanţei educaţiei şi valorilor incluziunii sociale, vor fi asigurate servicii şi programe educaţionale pentru copiii de vârstă ante-preşcolară, preşcolară şi pentru tineri/adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie, în vederea prevenirii şi reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi de asemenea va fi asigurată formarea resurselor umane din şcoli în vederea furnizării unor programe educaţionale relevante şi de calitate. Nicoleta ZANCU, Ana POP

–––––

2018-07-31-ziarul-evenimentul-cp-106616

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.