Anunt participare: Materiale educație parentală – anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

1. Achizitor: Asociația HoltIS
2. Adresa Achizitor: Str. Ștefan-Răzvan Vodă nr. 7, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași
3. Obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat: Materiale educație parentală-anul 2018, în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii – componenta de educatie parentala”
4. Valoarea estimata: 33.960,00 lei inclusiv TVA
5. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi incheiat: fonduri UNICEF
6. Procedura aplicata: Cerere de oferte
7. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.
8. Data limita de transmitere a ofertelor: 19.04.2018, ora 15.00
9. Informatii detaliate despre achizitie si documentele ce fac parte din oferta le gasiti mai jos:

Cerere de ofertă
Formulare

10. Pentru informatii suplimentare va puteţi adresa la Achizitor: Asociația Holtis, tel: 0332/402.515, președinte Ștefan-Marian COJOCARU.

Cojocaru Ștefan-Marian
Președinte Asociația HoltIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.