BZI – Proiectul Impreuna pentru copii! – un model de succes pentru prevenirea si diminuarea abandonului scolar

BZI – Proiectul Impreuna pentru copii! – un model de succes pentru prevenirea si diminuarea abandonului scolar

Sursa: BZI

–––––

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţatde Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Proiectul Împreună pentru copii! a vizat dezvoltarea, într-o perioadă de 20 de luni, a unui program pilot prin implementarea unor noi servicii integrate în 80 de școli din mediul rural din județul Iași în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, a creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1445 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora.

Rezultatele finale au condus la dezvoltarea unei rețele județene de educatori parentali care să sprijine grupurile vulnerabile în procesul de integrare socială și prevenire a situațiilor de risc și îmbunătățirea capacității de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar pentru990 de cadre didactice din mediul rural din județul Iași.

Intervenţia directă în educația copiilor în cadrul proiectului Împreună pentru copii! a presupus dezvoltarea unei grile de 10 activităţi proiectate şi organizate conform cerinţelor metodologice specifice domeniilor de intervenţie şi caracteristicilor participanţilor. Această grilă de activităţi a permis testarea aptitudinilor şi abilităţilor copiilor într-un mediu non-formal şi a facilitat interacțiunea cu alţi copii din comunitate. Este vorba despre activități ecologice, jocuri sportive de echipă, ateliere de fotografie, ateliere de pictură, cluburi de lectură, work-shop-uri sub genericul Știați că… (curiozități geografice, istorice, sportive, cultură locală) sau Ce meserie mi-ar plăcea?, cercuri de dezbatere, activități de autocunoaștereși intercunoaștere, precum și ateliere de științe. Aceste activități au fost susținute de către cadrele didactice participante la sesiunile de formare-informare susținute de experții formatori din proiect. Au fost achiziționate și concepute materiale pentru 1860 astfel de activități. Peste 100 de copii au beneficiat de o tabără gratuită la Durău, care a oferit participanților experiențe culturale și educative inedite.

În cadrul proiectului au fost distribuite pachete de cărți, ghiduri pentru părinți și profesori, dar au fost, de asemenea, elaborate două volume ce reunesc puncte de vedere și aspirații ale copiilor – Școala prin ochii copiilor, respectiv punctele de vedere ale directorilor și ale educatorilor parentali – Strategii integrate în educație. Modele de bune practici.

Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare consistente și au avut ocazia să interacționeze în cadrul unei conferințe de anvergură organizată în luna iunie 2016 la Sinaia, cu titlul Provocări și reușite în implementarea activităților integrate în vederea reducerii abandonului școlar și încurajării participării școlare – Analiză de etapă.

Ulterior, I.S.J. Iași a depus documentația necesară pentru prelungirea proiectului cu încă șase luni pe Componenta PLUS. A fost propusă continuarea activităților în vederea prevenirii abandonului școlar prin extinderea intervenției la ciclul preșcolar și prin organizarea unor work-shop-uri și conferințe care au avut ca scop conturarea unor strategii educaționale în domeniu și diseminarea exemplelor de bună practică din cadrul proiectului. Astfel, a fost dezvoltată capacitatea organizațională a încă 25 de unități de învățământ (grădinițe din mediul rural) prin implementarea de servicii integrate, precum formarea resursei umane, dotarea cu materiale didactice, oferirea de servicii de Educație Parentală și de tip Grădinița de familie. S-au adăugat alte 50 de cadre didactice demersului formativ, dintre care 25 de cadre didactice în calitate de educatori parentali și alte 25 de cadre didactice în vederea susținerii de activități care să stimuleze interacțiunea dintre copii și părinți, în cadrul activităților de tip Grădinița de familie. Pentru diseminarea rezultatelor tuturor intervențiilor din cadrul proiectului și pentru promovarea modelelor de bune practici dezvoltate prin implementarea acestuia, a fost organizată conferința Strategii integrate în educație. Modele de bune practici.

„Experiențele semnificative trăite de beneficiarii proiectul Împreună pentru copii! ne determină să îl considerăm un demers semnificativ de diminuare a fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Iași, prin complexitatea programului de intervenție integrată și prin amploarea acestuia, model ce poate fi multiplicat cu succes, dar și creativ, în perioada următoare, în alte comunități din mediul rural. Proiectul se înscrie în strategia pe termen lung de prevenire și diminuare absenteismului, a abandonului școlar și a segregării pe care I.S.J. Iași a adoptat-o și o implementează constant, conștientizând importanța dialoguluișcoală-familie-comunitate pentru obținerea succesului școlar și pentru identificarea timpurie a unui traseu individualizat și adecvat pentru fiecare elev.”(prof. dr. Camelia GAVRILĂ, Manager de proiect, inspector școlar general, ISJ Iași).

Valoarea totală a proiectului este de 2 628 527,6 lei.

Persoană de contact,
Expert promovare, Prof. Sabina MANEA

––––-

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.