Achizitie publica de servicii contabile – Expertiza contabila

Antet POSDRU

Fundaţia Holt România FCSSCF – Filiala Iaşi, cod de înregistrare fiscală 15365811, telefon/fax 0332.402.515/0332.402.516, e-mail: stefan dot cojocaru at holtis dot ro / catalin dot vasiliu at holtis dot ro, in calitate de Achizitor, va invita sa ne transmiteti oferta dumneavoastra de preţ pentru achiziţia de servicii de contabilitate Expertiza contabila – Cod CPV 79211000-6.
Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „Bona potrivită-Iaşi. Promovarea măsurilor active de ocupare a persoanelor inactive şi a celor şomere de lungă durată”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (Contract de finantare POSDRU/99/5.1/G/76112).

Textul complet al anuntului se regaseste in documentele atasate.

Documente atasate:

1. Anunt
2. Documentatie ofertanti
3. Formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea
4. Formular 2 – Declaratie
5. Formular 3 – Informatii generale
6. Formular 4 – Declaratie
7. Formular 5 – Formular oferta
8. Formular 6 – Centralizator
9. Formular 7 – Scrisoare inaintare

Anunt de atribuire contract servicii contabile – expertiza contabila

Comments are closed.